• +4 0787.863.391
 • office@soimul.eu
 • Cont Personal Vizitator

  Vizitator

  Vizitator
  Mesajeй
  Informatii
  • Grupul: Vizitatori
  • Balanta: Lei0.00
  Magazin

  Utilizați conturi din rețelele de socializare pentru acces rapid la site:

 • Valuta
 • Coşul de cumpărături este gol


Meniu
Acasă » Casa - Gradina / Decoratiuni » Servicii / Mentenanta

Reparatii si intretinere instalatii electrice

Reparatii si intretinere instalatii electrice

Proiectare, Realizare, Mentenanta, Service instalatii electrice - Servicii mentenanta instalatii fotovoltaice !!!
- +
Alte optiuni
Suna  

NOU - Servicii mentenanta instalatii fotovoltaice !!!

Mentenanta retea electrica aeriana LEA MT şi JT

Linia aeriana de energie electrica este o instalatie montata in aer liber, compusa din conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii si instalatii de legare la pamant care serveste la transportul sau distributia de energie electrica.

Conductoarele liniilor electrice aeriene, in mod obisnuit se fabrica din aluminiu, otel sau aliaje de aluminiu; mai rar si doar in cazuri speciale din bronz sau otel.

Conductoarele LEA pot fi:

– Monofilare (masive), dintr-o singura sarma cu sectiune rotunda, numai pentru sectiuni mici;
– Multifilare, sub forma de funie;

Conductoarele funie pot fi construite din fire cu aceleasi sectiuni sau din fire cu doua sectiuni diferite. Ele pot fi:

– Monometalice
– Bimetalice, cum este cazul conductoarelor din aluminiu-otel sau aliaj de aluminiu-otel.

Se construiesc conductoare tubulare fie din mai multe fire circulare, fie din profile segment.

Pentru liniile de joasa tensiune se mai utilizeaza conductoare torsadate, formate din unul sau mai multe conductoare de aluminiu isolate cu PVC, rasucite in jurul unui conductor din aluminiu-otel de asemenea izolat cu PVC.

Fisa de lucrari

Reparatii

Verificari

Condiţiile de execuţie:
– Se măsoară parametrii R, L, C folosind metodologia demăsură dată în instrucţiuni.
Indicaţiile şi valorile de control:
– Valorile obţinute vor servi ca date de referinţă pentru diverse calcule electrice de sistem.
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificări în construcţia LEA care pot modifica valorile parametrilor.

Condiţiile de execuţie:
– Se verifică şi se marchează fazele R, S, T la ambele capete şi la stâlpii LEA.
Indicaţiile şi valorile de control:
– Se va controla fazarea totdeauna înainte de închiderea unei bucle prin LEA respectivă.
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificări în construcţia LEA

Condiţiile de execuţie:
– Se măsoară distanţele conductoarelor faţă de pământ, de clădirile şi obiectivele din apropierea LEA şi faţă de alte linii de energie sau telecomunicaţii.
Indicaţiile şi valorile de control:
– Conform normativelor PE 104, PE 106 şi STAS 6290
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificări în construcţia lEA
– RC, dar nu mai rar de 6 ani în porţiuni speciale de traseu, încrucişări şi apropieri

Condiţiile de execuţie:
– Măsurarea se face conform PE 116 cap. 20
Indicaţiile şi valorile de control:
– Conform PE 116 cap. 20
Momentul efectuării probei:
– Conform PE 116 cap. 2

Condiţiile de execuţie:
– Se verifică condiţiile de declanşare a LEA şi cele de legare la pământ a conductorului de nul.
Indicaţiile şi valorile de control:
– Conform STAS 6616
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificări în construcţia LEA
– Instalări de cabine de secţionare pe LEA

Condiţiile de execuţie:
– Încercare se execută numai pentru LEA fără derivaţii. Se fotografiază imaginea liniei în stare normală (fără defecte) şi în cazul unor defecte, prin punerea liniei la pământ în mai multe puncte.
Indicaţiile şi valorile de control:
– Imaginea LEA serveşte pentru comparaţie cu cea obţinută în caz de avarii, pentru localizarea defectului.
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificări în construcţia LE

Condiţiile de execuţie:
– Punerea sub tensiune a LEA în gol
– Măsurarea puterii reactive şi a tensiunii la ambele capete pentru LEA cu tensiuni nominale de 220 kV şi mai mari
Indicaţiile şi valorile de control:
– Valorile obţinute vor servi ca date de referinţă pentru stabilirea regimului de exploatare a LEA.
Momentul efectuării probei:
– PIF

Condiţiile de execuţie:
– La stâlpii cu aparataj
– În incintele consumatorilor industriali şi agricoli
– În alte zone indicate prin proiect
Indicaţiile şi valorile de control:
– Valorile trebuie să se încadreze în prevederile documentaţiei de proiectare.
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificările în instalaţiile de legare la pământ

Mentenanta retea electrica subterana LES MT şi JT

Liniile electrice subterane, in functie de destinatia pe care o au se pot clasifica in:

1). Linii electrice (retele) pentru distributia energiei electrice. Aceste retele sunt utilizate atat pentru curent continuu cat si pentru curent alternativ, de inalta, medie sau joasa tensiune. LES se executa de regula, pentru tensiuni mai mici de 35 KV.

2). Reţele pentru teletransmisie – utilizate instalaţiile de telefonie, telex, ceasoficare, radioficare, avertizare de incendiu, etc.

3). Liniile electrice (retele) pentru control şi comanda – utilizate pentru măsurare, semnalizare şi protecţie în instalaţiile de automatizare. Sunt utilizate de asemenea în acţionarea de la distanţă a unor elemente din instalaţiile gospodăreşti oraşeneşti sau aflate la mare depărtare în incinta unui consumator.Reţelele electrice subterane prezintă de asemenea multe particularităţi specifice modului de amplasare care poate fi:

In toate cazurile liniile electrice subterane se executa din cabluri şi accesorii pentru jonctiuni, derivatii şi legaturi la tablourile electrice.

Fisa de lucrari

 

Mentenanta statii electrice si posturi de transformare

Fisa de lucrari

 

Mentenanta instalatie de paratrasnet

INSTALATIA DE PARATRASNET constituie principala măsură de protecție la loviturile directe de trasnet in cazul furtunilor.

O ameninţare pentru instalaţiile electrice o constituie și apariţia supratensiunilor cauzate de descărcările electrice chiar daca cestea au loc mult mai departe de imobilul dvs..

Dacă o lovitura de trasnet loveşte o instalaţie de protecţie împotriva trasnetelor – IPT (un paratrasnet), atunci o bună parte din energia trasnetului este deviată spre pământ, dar şi spre instalaţia electrică proprie, iar prin sistemele de legare la pământ şi la alte instalaţii.

Chiar dacă avem o instalatie de paratrasnet instalată, o lovitura de trasnet în apropriere poate produce pagube. Acest lucru se poate combate prin reducerea supratensiunilor induse, până la un anumit nivel care să nu mai reprezinte un pericol pentru consumatorii finali, prin instalarea de descarcatoare de supratensiune pe zone de protecţie.

Așadar când vorbim de protecția la loviturile de trasnet, trebuie să avem în vedere un sistem de protecţie împotriva loviturilor de trasnet, în care includem:

Fisa de lucrari

Întreţinerea şi verificările periodice ale unei instalaţii de protecţie împotriva trăsnetelor sunt obligatorii deoarece în timp, unele elemente ale IPT îşi pot pierde eficacitatea datorită coroziunii, intemperiilor, şocurilor mecanice şi loviturilor de trăsnet. Caracteristicile mecanice şi electrice ale unei IPT trebuie să fie menţinute conform prevederilor normelor in vigoare pe toată durata de viaţă a instalatiei de protective la paratrasnet.

Se recomandă ca periodicitatea verificărilor în funcţie de nivelul de protecţie să fie conform tabelului de mai jos.

Periodicitatea verificărilor la IPT

Nivelul de protecţie Periodicitatea normală
– ani –
Periodicitatea severă
– ani –
Întărit (I) 2 1
Întărit (II) 3 2
Normal (III) 3 2
Normal (IV) 4 3

NOTĂ: În zone cu atmosferă corozivă se recomandă verificarea cu periodicitate severă.

Notă: Pentru a se cunoaşte exact dacă o construcţie a fost sau nu lovită de trăsnet, se recomandă instalarea pe o coborâre a unui contor de înregistrare a loviturilor de trăsnet.

Verificările se efectuează:

Verificari vizuale:

Verificari prin masuratori

La verificarea continuităţii electrice a unui conductor de coborâre, măsurarea se face după separarea acestuia de priza de pământ prin piesa de separaţie (cu ajutorul unui megohmmetru de 500 V sau a altui aparat corespunzător pentru măsurarea rezistenţelor).

Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ se măsoară cu echipamente şi metode agrementate.

Funcţionarea PDA se verifică cu aparatele şi metodele indicate de producător.

Rezultatele fiecărei verificări periodice trebuie consemnate într-un raport care mai trebuie să cuprindă:

 

Mentenanta priza de pamant – impamantare

Priza de pământ este un conductor metalic sau un ansamblu de conductoare metalice interconectate sau alte părţi metalice, îngropate în pământ şi conectate electric la acesta sau introduse în beton care are o suprafaţă mare în contact cu pământul. O priză de pământ (împământare) este formată din elemente metalice ce au rolul de a disipa sarcinile electrice rezultate din descarcărea loviturii de trăsnet fără a provoca supratensiuni.

La exploatarea echipamentelor electrice pot să apară defecte care să determine apariţia unor tensiuni periculoase pe diferite părţi metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune. Pentru protecţia echipamentelor şi a personalului de deservire se folosesc instalaţiile de legare la pământ.

Protecţia prin instalaţii de legare la pământ (paratrăsnete) se foloseşte împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă în instalaţiile electrice cu tensiuni sub 1000V.

Fisa de lucrari

Condiţii de execuţie a probei

Metoda voltmetrului şi ampermetrului sau cu aparate speciale. Verificarea va fi efectuată numai de către personal instruit pentru astfel de măsurări.

Valoarea măsurată se înmulţeşte cu  determinat conform STAS 12604/5-90 sau 1 RE-Ip 30-90, în funcţie de starea de umiditate a solului în timpul măsurării.

Indicaţiile şi valorile probei

Rezultatele măsurării trebuie să corespundă cu valorile specifice fiecărui tip de instalaţie (echipament), conform documentaţiei de proiectare sau prevederilor din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă menţionate).

Momentul efectuării probei

Periodic:

A. Instalaţiile de înaltă tensiune:

B. Instalaţii de joasă tensiune, cu excepţia stâlpilor, o dată la 2 ani, iar în exploatările subterane, de două ori pe an pentru cele locale şi o dată pe an pentru reţeaua generală.

În medii foarte periculoase – o dată pe an

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se execută prin dezgropare în porţiunea de intrare în sol a legăturilor la priză pe o adâncime de 0,3-0,76 m la priza de pământ (artificială sau naturală).

Indicaţiile şi valorile de control

Verificarea se face:

Dacă se constată o corodare mai accentuată, se înlocuiesc electrozii corodaţi al prozelor şi legăturile la acestea.

Momentul efectuării probelor

Pentru prizele din sol cu coroziune puternică (pH < 6), periodicitatea se stabileşte prin ITI.

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se face verificarea individuală în curent alternativ a continuităţii ramificaţiei la instalaţia de legare la pământ.

Valoarea minimă a curentului va fi e 50 A.

Indicaţiile şi valorile de control

Diferenţele dintre valorile Z ale impedanţelor măsurate la diferite ramificaţii nu trebuie să fie mai mari de ± 10%.

Impedanţa legării de ramificaţie trebuie să fie Z  0,1 Rp (rezistenţa de dispersie echivalentă a instalaţiei de legare la pământ).

Momentul efectuării probelor:

Observaţii

Verificarea legăturii se efectuează între elementul protejat şi conductorul principal de legare la pământ, inclusiv îmbinarea prin înşurubare (dacă există).

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se utilizează metoda celor 4 electrozi sau a electrodului de control.

Se va determina rezistivitatea de calcul în funcţie de coeficientul  de multiplicare, în funcţie de starea de umiditate a solului de măsurare.

Indicaţiile şi valorile de control

Se verifică valorile rezistenţelor de dispersie şi condiţiile de stabilitate termică a prizei de pământ.

Momentul efectuării probelor

Observaţii

Rezultatele măsurării se interpretează conform indicaţiilor din 3.RE-I 23/90.

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se determină distribuţia potenţialului, coeficienţii de atingere, de pas (ka; kpas; kpas) şi a celor de amplasament (a şi pas) la instalaţiile delegare la pământ din:

Se va simula omul cu o rezistenţă Rh = 3000 , iar tălpile acestuia – cu două discuri metalice, având un diametru  = 160 mm şi o apăsare de 40 daN (kgf) pe fiecare.

Măsurarea va fi efectuată pe de personal instruit pentru astfel de determinări.

Se vor respecta prevederile din RE-Ip 30-90.

Indicaţiile şi valorile de control

Valorile trebuie să se încadreze în prevederile documentaţiei de proiectare sau prevederile din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă menţionate).

Nu se execută măsurări la instalaţiile de legare la pământ la care tensiunea totală Up = Rp x Ip = Rp x Ip determinată din Rp măsurat şi Ip de calcul, este de calcul, este mai mică decât valorile admise pentru tensiunile de atingere şi de pas.

Momentul efectuării probelor

 

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se face măsurarea tensiunilor de atingere şi de pas în zona obiectelor de acest tip ce ies de pe teritoriul staţiilor şi centralelor electrice conform punctului 20.5

Indicaţiile şi valorile de control

Valorile trebuie să se încadreze în prevederile documentaţiei de proiectare sau în prevederile din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă), conform punctului 20.5.

Momentul efectuării probelor

20.7. Măsurarea rezistenţei de dispersare a conductorului de nul împreună cu prizele de pământ legate la acesta

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Indicaţiile şi valorile de control

A se vedea punctul 20.1

În cazul reţelelor de JT influenţate de reţelele de IT, valorile rezistenţelor de dispersare se determină în funcţie de tipul reţelei de IT care poate influenţa reţeaua de JT (prin cuplaj) rezistiv, inductiv sau prin deteriorări ale izolaţiei.

Momentul efectuării probelor

Observaţii

În cazul în care tensiunea pe conductoarele de nul depăşeşte valoarea de 0,5 V, măsurarea se va efectua numai cu scoaterea de sub tensiune a reţelei de JT.

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se măsoară cu megohmmetrul de 2500 V la PT cu prize separate PT-Nul. Conductoarele LEA JT, inclusiv nulul, se deconectează de la reţea şi de la aparatele din cutia postului.

Indicaţiile şi valorile de control

Riz > 5 MW

Momentul efectuării probelor

Observaţi

Proba se execută numai la posturi IT/JT, la care priza nulului de JT este separată de priza de IT a postului la care se leagă confecţiile metalice ale PT.

 

Mentenanta grup electrogen

Grupurile electrogene sunt surse energetice de rezerva, pentru consumatori ce utilizeaza sisteme de alimentare cu energie electrica (spitale, banci, aeroporturi, hoteluri, pensiuni, restaurante, gari, autogari, magazine, sedii de firme, ambasade, unitati militare, unitati productive cu foc continuu, imobile unde penele de curent pot cauza disfunctionalitati etc.). Grupurile electrogene se intrebuinteaza si in zone greu accesibile unde nu exista o retea de alimentare cu energie electrica. Utilizarea grupurilor electrogene confera mobilitate, autonomie (independenta) energetica si costuri reduse de infrastructura.

Clasificari:

Diversele optiuni legate de configurarea grupurilor electrogene sunt legate de tipul de alternator (cu sau fara A.V.R.), tipul panoului electric (manual sau automat, cu sau fara A.T.S.), capacitatea rezervorului montat pe sasiu, rezervoare suplimentare de mare capacitate, tipul de rezervor, modul de prezentare (deschis, in carcasa rezistenta la intemperii sau insonorizata, in container, pe trailer), functionarea la temperaturi extreme, modul de lucru in paralel (cu reteua electrica sau cu un alt grup electrogen), sisteme de monitorizare si control de la distanta, etc.

Fisa de lucrari

 

Mentenanta tablouri electrice

Tablourile de distribuţie sunt elemente ale instalaţiilor electrice având rolul de a asigura distribuţia energiei electrice la alte tablouri sau la receptoare.Ele cuprind elemente de protecţie, comandă sau manevră, iar la tablourile importante şi aparatajul de masură, control, semnalizare, reglaj şi eventual automatizare.

Tabloul electric are cel mai important rol dintr-o instalatie electrica. Tabloul electric protejeaza prin intermediul intreruptoarelor automate sau a sigurantelor fuzibile circuitele electrice interioare.

Exista mai multe tipuri de intrerupatoare automate (sigurante automate) ce se pot monta intr-un tablou electric: intreruptoare automate monopolare, intrerupatoare automate bipolare, intrerupatoare automate tripolare, intrerupatoare automate diferentiale, intreupatoare automate cu declansator de tensiune minima si altele. De asemenea, intr-un tablou electric, se pot monta sonerii, intreruptoare de scara, intreruptoare cu temporizare, contoare si alte module.

Fisa de lucrari

Intretinerea si repararea aparatajului de comutatie si comanda .

Deranjamentele care apar in timpul functionarii sunt determinate de uzura contactelor si a elementelor mecanice.Inrautatirea contactului electric poate duce la :

Pentru prevenirea acestor situatii se executa urmatoarele lucrari :

Intretinerea si repararea aparatajului de protectie si semnalizare.

Aceste aparate sunt supuse in timpul exploatarii unor deranjamente specifice cum ar fi :

Pentru prevenirea sau inlaturarea acestor situatii se executa urmatoarele lucrari:

Intretinerea si repararea aparatajului electric auxiliar.

Principalele deranjamente care apar in timpul exploatarii acestor aparate sunt blocarea sau actionarea cu intarziere ; incalzirea sau intreruperea cailor de curent datorate contactelor imperfecte

Pentru prevenirea sau inlaturarea acestor situatii se executa urmatoarele lucrari:

NTSM si PSI care trebuie respectate .

 

Mentenanta instalatie de iluminat normal si iluminat de siguranta

Iluminatul este cel mai important element din mediul vizual. Un iluminat eficient, de calitate, asigura prin confort, o productivitate crescută, precum şi un grad sporit de securitate.

Instalatiile de iluminat electric trebuie sa realizeze un anumit nivel de iluminare, concomitent cu indeplinirea unor conditiide calitate, reclamate de caracterul subiectival iluminatului. In afara de acestea, instalatiile de iluminat (artificial-electric) trebuie sa aiba, pentru a fi economice, o mare adaptibilitate la conditiile variate de functionare, data fiind corelatia stransa cu iluminatul natural.

Fisa de lucrari

 

Mentenanta UPS-uri

UPS, abreviere care vine de la Uninterruptible Power Supply, este o sursa de energie neintreruptibila care se conecteaza intre reteaua locala de alimentare si consumatori. Consumatorii pot fi calculatoare personale, servere, echipamente medicale, echipamente din domeniul armatei, telecomunicatii, centrale termice de apartament, televizoare si multe altele. Rolul acestora este de a proteja consumatorii de perturbatiile existente in reteaua de alimentare si de intreruperea brusca a curentului de alimentare, fapt care ar putea duce la deteriorarea uneori ireversibila a aparatelor conectate la retea, la pierderi de date sau alte daune fizice care survin in astfel de cazuri.

Fisa de lucrari

 

Mentenanta stabilizatoare de tensiune

Stabilizatorul de tensiune e un dispozitiv electric ce menține valori relativ constante ale tensiunii electrice pe un element de circuit. Poate avea componente electronice sau electromecanice.
Stabilizatorul de tensiune ideal este un circuit care asigură la ieșire o tensiune independentă de tensiunea de intrare, de curentul de sarcină și de temperatură.
Stabilizatorul de tensiune real nu poate realiza o independență totală a tensiunii de ieșire de factorii menționați mai sus, dar le micșorează dependența.

Fisa de lucrari

 

Mentenanta automatizari industriale

Scopul utilizarii automatizarilor industriale este acela de a spori productivitatea si/sau calitatea dincolo de limitele posibil de atins prin munca operatorilor umani, astfel incat sa se obtina reduceri insemnate ale costurilor de productie si/sau obtinerea unui nivel de calitate crescut si predictibil. In ideea de industrializare, automatizarea este urmatorul pas dupa mecanizare. Daca mecanizarea presupunea prezenta operatorilor umani, care sa supervizeze lucrul cu utilajele mecanizate, automatizarea a micsorat dramatic nevoia prezentei umane prin realizarea automata a monitorizari, corelari si controlului proceselor industriale. Astfel, automatizarile joaca, astazi, un rol important in economia lumii si aduce un aport important la cresterea calitatii vietii.

Fisa de lucrari

Soimul.eu pe retelele sociale
Newsletter


Contact:

Soimul.eu - Travel & Shopping - Partener Travel Club

+4 0787.863.391

office@soimul.eu

Str. Valea Lunga 47,

Bucuresti - Romania

  Suntem prezenti si pe:

Noutati

 • Soimul.ro nu poate garanta si nu isi poate asuma raspunderea ca informatiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate, iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neintrerupte si fara erori.
 • Preturile, ofertele, situatia stocului, specificatiile si imaginile pot fi schimbate fara o notificare prealabila.
 • Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul pentru folosirea cookie-urilor conform Regulamentului (UE) 2016/679

                                         Copyright © 2014-2022 | Soimul.eu - Travel & Shopping - Partener Travel Club.